Hoe willen wij werken

Huisvesting

Wij willen voorzien in huisvesting voor een aantal zwangere vrouwen in een huis of appartement. Ideaal is een huis met meer verdiepingen. Je kan dan binnen het huis doorgroeien van binnenkomst, geboorte tot het moment van – goed voorbereid – vertrek. In principe blijven de vrouwen tot een jaar bij ons, met hun baby en eventuele andere kind(eren) en partner. Iedere vrouw of familie heeft een eigen kamer. Woonkamer, keuken en douch worden gedeeld.

vrijwilligers

De vrouwen en hun familie worden ondersteund door vrijwilligers. Dit zijn allemaal vrouwen, gezien de kwetsbare situatie van de doelgroep. De werkzaamheden worden verdeeld over de vrijwilligers. Naast praktische ondersteuning is er ook psychologische hulp voor de vrouwen en indien van toepassing partner of kinderen. In veel gevallen is er sterke noodzaak voor traumaverwerking.

In principe is er dagelijks contact met een vrijwilliger, en is er 24 uur per dag iemand beschikbaar voor noodgevallen. De coördinatie van de vrijwilligers ligt bij één van de bestuursleden. OP dit moment is dat Carina. Waar nodig zal één van de vrijwilligers ter plaatste extra coördinerende activiteiten uitvoeren.

Uitgangspunten

Er wordt altijd zoveel mogelijk rekening gehouden met de individuele vrouw. Zij staat centraal. Wij stimuleren het geven van borstvoeding, omdat dit de baby sterker maakt en het gezonder is, en zorgt voor meer zelfstandigheid en minder afhankelijkheid.

Als de moeder sterk genoeg is gaan wij haar ondersteunen om, in haar tempo en passend bij haar wensen en behoeftes, zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk te worden. Dit door het volgen van Griekse en Engelse les, het stimuleren om te solliciteren en het vinden van eigen woonruimte, zodat ze na ongeveer een jaar op eigen benen kan staan of in ieder geval zoveel mogelijk. Indien nodig blijven wij langer ondersteunen, op een manier die passend is in de situatie en bij de moeder.

Kosten

Om de kosten voor dit hele project te dekken werven we fondsen via Social Media. Wij zoeken samenwerking met andere bedrijven. Wij proberen bedrijven te vinden die zich willen binden aan het maandelijks bekostigen van een onderdeel ( bijv. de huur of de vaste lasten) gedurende een jaar. Doordat wij een ANBI stichting zijn, kunnen bedrijven deze financiële bijdrage in mindering brengen op hun winst.

Voor specifieke uitgaves kunnen wij een crowd-funding opzetten. Wij zoeken naar lokale leveranciers van groenten en andere zaken.