Hoe willen wij werken

Wij willen voorzien in huisvesting voor een aantal zwangere vrouwen in een huis of appartement. Ideaal is een huis met meerdere verdiepingen, om zo als het ware door te kunnen groeien vanaf binnenkomst als zwangere vrouw tot het moment van – goed voorbereid – vertrek.

In principe blijven de vrouwen tot een jaar bij ons, met hun baby en eventuele andere kind(eren) en partner.

Iedere vrouw of familie heeft een eigen kamer en de woonkamer, keuken en douch worden gedeeld.

Ze krijgen van ons in eerste instantie verse groenten en fruit en later/ of geld om dit zelf te kopen. Dit is afhankelijk van hoe zelfstandig zij zelf zijn en of ze geld krijgen van de overheid en hoeveel.

Er zijn minimaal drie vrijwilligers om de vrouwen te ondersteunen. Minstens één daarvan is doula. Daarnaast zal er een sociaal werker zijn en een vrijwilligster met een achtergrond in bijv. de gezondheidszorg, het onderwijs, enz.

Dit zijn allemaal vrouwen, gezien de kwetsbare situatie van de doelgroep.

Deze vrijwilligers hebben een schema waarin staat wie wanneer en wat doet. In principe zal er iedere dag iemand bij de vrouwen langsgaan en is er 24 uur per dag iemand beschikbaar in noodgevallen.

Een van de vrijwilligers is teamcoördinator en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het huis en de afspraken met het team.

Carina is in Nederland en heeft de leiding. Zij stuurt iedereen aan, onderhoudt de contacten, heeft wekelijks live ( via Skype) contact met het team en de zwangere vrouwen. Ook overlegt zij met het bestuur van de stichting, legt verantwoording af en houdt hen op de hoogte. Ook zorgt zij voor de fondsenwerving.

Zij gaat ongeveer een keer in de 2 á 3 maanden naar het huis toe om mee te werken en te verbinden met het team en de zwangere vrouwen. Jan, lid van het bestuur, zal af en toe meegaan om te ondersteunen.

Naast deze Griekse vrijwilligers is er een Nederlandse psychologe die een keer in de 3 maanden ongeveer zal komen om d.m.v. systeemopstellingen te werken aan de trauma’s van de zwangere vrouwen.

Daarnaast is er een Grieks/ Syrische man die helpt met klussen in huis, in noodgevallen komt of naar het ziekenhuis kan rijden.

Indien mogelijk qua slaapruimte in het huis of elders, komen er Nederlandse vrijwillige doula’s/ verpleegkundigen/ verloskundigen, enz.

Zij komen om de Griekse doula te ondersteunen in haar taken. De Griekse doula  stuurt hen aan en begeleidt hen.

De Nederlandse doula’s komen voor een periode van steeds 10 dagen; 2 Daarvan zijn zij vrij ( de dag van aankomst en een dag tussendoor). We werken er naartoe dat er steeds minimaal 3 doula’s zijn, die in shifts van 8 uur werken en elkaar dus aflossen. Iedere zwangere vrouw heeft zo haar eigen doula.

De doula’s betalen zelf hun vlucht en eten met de vrouwen mee in het huis. Ze laten zich thuis, in Nederland, sponsoren en brengen gezamenlijk het bedrag van de huur en vaste lasten bijeen. Dus bijv. als er 3 vrijwilligers in een maand komen, dan neemt ieder ( uitgaande van 700 euro per maand huur en vaste lasten) dus 230 euro mee.

De zwangere vrouwen krijgen alle hulp, steun, liefde, aandacht, verzorging die zij nodig hebben vóór, tijdens en na de bevalling. En natuurlijk wordt er ook voor hun baby gezorgd. De nadruk zal op de vrouw en de baby en eventuele andere kinderen liggen.

Er wordt altijd zoveel mogelijk rekening gehouden, binnen de mogelijkheden van de stichting en de vrijwilligers, met de individuele vrouw. Zij staan centraal.

Er zal bijvoorbeeld wekelijks een gezamenlijk schoonmaakmoment zijn, ondersteund en positief ingevuld door een van de vrijwilligers. Maar wanneer een of meer vrouwen niet in staat zijn om schoon te maken, zal daar een oplossing voor gezocht worden.

Wij stimuleren een natuurlijke thuisbevalling. Dit, omdat 9 van de 10 bevallingen van vluchtelingen, keizersnedes zijn. Hiervoor hebben wij een verloskundige nodig, die we actief zullen gaan zoeken.

Wanneer de vrouw bevallen is, is het in veel Oosterse culturen een traditie dat de vrouwen rondom de moeder, gedurende 40 dagen voor haar zorgen.

Wij stimuleren het geven van borstvoeding, omdat dit de baby sterker maakt en het gezonder is. De doula speelt hier een grote rol in.

Als de moeder sterk genoeg is gaan wij haar ondersteunen om, in haar tempo en passend bij haar wensen en behoeftes, zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk te worden. Dit door het volgen van Griekse en Engelse les, het stimuleren om te solliciteren en het vinden van eigen woonruimte, zodat ze na ongeveer een jaar op eigen benen kan staan of in ieder geval zoveel mogelijk. Indien nodig blijven wij langer ondersteunen, op een manier die passend is in de situatie en bij de moeder.

Om de kosten voor dit hele project te dekken worden fondsen geworven via Social Media en het benaderen van bedrijven en particuliere initiatieven. Ook wordt samenwerking met andere organisaties gezocht.

Getracht wordt om bedrijven te vinden die zich willen binden aan het maandelijks bekostigen van een onderdeel ( bijv. de huur of de vaste lasten) gedurende een jaar. Doordat wij een ANBI stichting zijn, kunnen bedrijven deze financiële bijdrage geheel terugvragen bij de belastingaangifte.

Als er een grote uitgave nodig is zal er een crowdfunding opgezet worden.

Verder zal er gezocht worden naar lokale, Griekse bronnen voor de aanlevering van groenten en fruit en andere benodigde levensmiddelen.