ANBI

De stichting heeft de ANBI status. Giften zijn daardoor aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. 

Bankrekeningnummer is NL15BUNQ 2040941681, t.n.v. Stichting Tree of Life for Refugees.

Het RSIN nummer is 860706618

Het jaarverslag 2020 is nu beschikbaar. 

Officiële gegevens
De Stichting heeft als naam ‘Tree of Life for Refugees’ en is officieel opgericht 10 december 2019.
Het adres is De Camp 16, 6932GM Westervoort. Wij zijn te bereiken via email info-apestaart-treeoflifeforrefugees.com.

Doelstelling, beleid
De stichting heeft als doel: Het opvangen en bieden van hulp aan zwangere vluchtelingen in Griekenland. Wij willen dit doen door het bieden van huisvesting waar de vrouwen met hun kinderen kunnen verblijven. Ze zullen daar ondersteund worden met (geld voor) de levensbehoeftes waar nodig. Er zullen vrijwilligers meehelpen, waarvan altijd één een ervaren kraamvrouw/doula is.

Bestuur
Voorzitter: Jan vd Giessen
Secretaris: Carina Voordenhout
Penningmeester: Bert van Veen
Het bestuur ontvang geen vergoeding voor de werkzaamheden. Alleen daadwerkelijk gemaakte kosten die nodig zijn voor de doelstelling van de stichting kunnen worden gedeclareerd. Dit geldt ook voor vrijwilligers die activiteiten ontplooien voor de stichting. Uitgaven vanuit de middelen van de stichting mogen alleen na goedkeuring van twee bestuursleden gedaan worden.

Financiën
De stichting heeft geen winstoogmerk, en zal de financiële middelen alleen inzetten voor het ondersteunen van de doelstelling of voor administratieve zaken die nodig zijn voor het voortbestaan of functioneren van de stichting. De inkomsten van de stichting kunnen bestaan uit giften, legaten of crowdfundingsactiviteiten. Waar mogelijk zal samenwerking met andere organisaties worden gezocht, op voorwaarde dat doel en werkwijze van die organisatie in lijn is met onze doelen.
Binnen 3 maanden na afsluiting van het boekjaar zal een financieel verslag gepubliceerd worden op deze website.

Voor dit jaar: het jaarverslag 2020 is nu beschikbaar. 

Donate directly